• Zapowiedź XXII Zjazdu Kościoła.

ZAKOŃCZENIE XXII ZJAZDU KOŚCIOŁA. PASTOR RAKOWSKI I SZKLORZ WYBRANYMI URZĘDNIKAMI NA NOWĄ KADENCJĘ.

Przyjęciem sprawozdań Dyrektorów sekretariatów Kościoła i modlitwą pastora Raafata Kamala, zakończył się drugi, ostatni dzień obrad XXII Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Sekretarzem ponownie został pastor Marek Rakowski a Skarbnikiem pastor Maksymilian Szklorz. Powołano także nowy skład Rady Kościoła.

W części przedpołudniowej delegaci omawiali zmiany w Statucie Kościoła. W tym samym czasie Komitet Nominacyjny obradował nad przedstawieniem zjazdowi propozycji osób na stanowisko Sekretarza i Skarbnika Kościoła. Po przygotowaniu sprawozdania, Komitet Nominacyjny przedstawił zjazdowi propozycję powołania na urząd Sekretarza ponownie pastora Marka Rakowskiego. Propozycję odgłosowano a pastor Rakowski będzie pełnił urząd Sekretarza Kościoła w nowej kadencji. Następnie odgłosowano propozycję objęcia stanowiska Skarbnika przez pastora Maksymiliana Szklorza.

Po przerwie obiadowej delegaci dyskutowali nad strategią Kościoła na lata 2018-2022. Po wniesieniu kilku uwag i poprawek, strategia została przyjęta do realizacji przez nową Radę Kościoła. Następnie Komitet Nominacyjny wysunął kandydatury na stanowisko Radnych Kościoła, które po odgłosowaniu zostały przyjęte przez Zjazd. Nową Radę Kościoła będą tworzyć:

 • Pastor Ryszard Jankowski – Przewodniczący Kościoła
 • Pastor Marek Rakowski – Sekretarz Kościoła
 • Pastor Maksymilian Adam Szklorz – Skarbnik Kościoła
 • Pastor Piotr Stachurski – Przewodniczący DW
 • Pastor Wasyl Bostan – Przewodniczący DP
 • Przewodniczący DZ
 • Reprezentant pastorów: Marek Jankowski
 • Reprezentant Instytucji Kościelnych: Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej
 • Jarosław Klimkiewicz – DW
 • Małgorzata Rykucka – DW
 • Włodziemierz Tarasiuk – DW
 • Joanna Pieszka – DP
 • Jonasz Recmanik – DP
 • Tomasz Jesionek – DP
 • Waldemar Pachocki – DZ
 • Marian Cała – DZ
 • Małgorzata Pająk – DZ